VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN


OBSERVERA

Det är –  bl.a. med anledning av Orust Kommuns regelverk  för hamnar –  förbjudet att framföra cykel, skateboard, rullskridskor etc. i hamnområdet Gullholmen-Hermanö. Gullholmens Samfällighetsförening kommer därför att inom kort sätta upp skyltar som anger förbudsområdet. Detta omfattar Torget , ”långbryggan” och hela Skottarn.  

Parkeringsplatsen Tuvesvik.
När ni hämtar eller lämnar er bil i garaget tänk på att er garagedörr är stängd och låst!
Viktigt är också att vi ser till att de små gånggrindarna i staketet är stängda när vi använt dem.
När Ni kör ut och in med bilen på parkeringen genom grindarna, se till att ingen obehörig kommer kunna köra in eller ut…. de är öppna ca 54 sekunder.
Från och med 1 oktober till 30 mars 2021 kan vi stå var vi vill om vi har garage eller p-plats inom staketet. Vänligen använd inte de nedersta p-platserna eftersom de oftast används av Åretruntboende som evt. pendlar till sina arbeten. 

Se bifogat protokoll från Gullholmens Samfällighetsförenings Föreningsstämma 4 juli 2020: GSF årsstämma 2020 protokoll

Läs  Käringötrafikens meddelande om nya rutiner för hantering av skrymmande gods på färjan:
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (privatpersoner)
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (leverantörer)

Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren. OBS! Hållplatsen ”Gullholmen Piren” är indragen.


ANNONS