VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN


I KALENDERN

jun
15
lör
Föreningsstämma Gullholmen Fiber
jun 15 kl. 11:00 – 12:00

GULLHOLMEN FIBER ek för kallar/ bjuder in till Föreningsstämma(GFEF) Lördag 15 Juni 2024 kl. 11.00

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2023 samt budget för 2025 och motioner och propositioner kommer att finnas att tillgå på mötet.
För den som så önskar erhålla dessa handlingar innan mötet kontaktar man Roland Kristiansson på gullholmenfiber@gmail.com eller Hans Pettersson tidigast 10 juni.
MOTIONER skall vara GFEF tillhanda senast 8 juni på e-post gullholmenfiber@gmail.com

jun
16
sön
Blomstervandring – De vilda blommornas dag
jun 16 kl. 10:30 – 16:00

Söndag 16 juni 2024 ca kl. 10.40- 16.30

Nyckelblomster

De Vilda Blommornas Dag – rik sommarblomning

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Vi går söderut över ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar. Första sträckan är lämplig för rullstol eller barnvagn. Vår vandring bjuder på mycket rik försommarblomning, fågelsång, till synes kala strandklippor
vid Långekilen, en lokal med safsan samt bäverdammar.
Bitvis krävande terräng, se till att ha bra skor och riklig matsäck.
Föranmälan: Via Västkuststiftelsens hemsida, https://vastkuststiftelsen.se/guidningar/.
Samlingsplats: kl 10.40 på Torget (vid Glasskiosken)
Personfärja avgår från Tuvesvik kl 10.30 och resan tar ca 5 minuter. Bilparkering på Tuvesviks gästparkering, P-app. Vandringen anpassas till färjetiderna. Returfärjor: kl 16.20 från Gullholmen Hamnen alternativt 18.00 från Gullholmen Piren.
Teman: växter, geologi, kultur/historia
Svårighetsgrad: Medel.
Sträcka: ca 7 km.
Guide: Gunilla Olander (tel: 0730-22 47 98).

jun
21
fre
Traditionsenligt Midsommarfirande
jun 21 kl. 10:00 – 17:00

Väl mött på Gullholmen för traditionsenligt midsommarfirande för hela familjen

Kl. 10.00 kläs midsommarstången på Mor Johannas äng. Medtag blommor, najtråd och verktyg om du har. Alla är välkomna att hjälpa till. När midsommarstången är klädd reser vi den.

Kl. 15.00 samling på Torget och gemensam marsch under svenska fanan till dragspelsmusik mot Mor Johannas äng, dans kring midsommarstång, lekar, fika, lotter och fiskedamm äger rum enligt gammal tradition.

Årets programaffisch är uppsatt i hamnområdet med info om allt som händer.

Varmt välkommen!
Föreningen Gullholmen

 

jul
13
lör
Årstämma Gullholmens Samfällighetsförening
jul 13 kl. 15:00

Årsstämma i Gullholmens Samfällighetsförening hålls lördag 13 juli, klockan 15 i folkskolan.

Läs mer i Kallelse med Dagordning samt Underlag för beslut (och FAQ) runt laddplatser på Tuvesvik

 


OBSERVERA  

Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren och på appen ToGo (blå med vit text)

Parkeringen Tuvesvik
Egna fasta parkeringsplatser gäller på Tuvesvik från och med första april till och med sista september. 
Obs: släpp inte in okända på parkeringen! Vi har återigen haft problem med slangning av bensin.
Om Ni förlorar en tagg måste det anmälas direkt till  info@gullholmensamfallighet.se. De får inte hamna i fel händer! 

 Nedtagning av Stegen vid utkiken under v 20.
Föreningen Gullholmen ansvarar för Lotsutkiken med Stegen. En besiktning av Stegen har genomförts och det har då konstaterats att den är rutten och i irreparabelt skick. Ambitionen är att få upp en ny Stege under 2025-26.
Passa gärna på att ta kort på Stegen innan den tas ned.

     Årsstämma Gullholmens Samfällighetsförening
Stämman 2024 kommer hållas lördagen den 13 juli.
Läs mer i Kallelse med Dagordning samt Underlag för beslut (och FAQ) runt laddplatser på Tuvesvik.
Kompletterande handlingar kommer att finnas på anslagstavlan utanför skolan och på Samfällighetens hemsida.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 25 maj. 

    Tomter/vägar
Tänk på att det åligger fastighetsägare att hyfsa häckar och annan växtlighet så att den håller sig inom tomtgräns och inte växer ut över vägområde eller allmän platsmark.
Fartdämpare placeras ut enligt plan på de större vägarna, med syfte att minska olycksrisken.

 
ANNONS

Missa inte Musikfestivalen på Grindebackens Strandhak 20 juli från kl 13.00


I KALENDERN

jun
15
lör
Föreningsstämma Gullholmen Fiber
jun 15 kl. 11:00 – 12:00

GULLHOLMEN FIBER ek för kallar/ bjuder in till Föreningsstämma(GFEF) Lördag 15 Juni 2024 kl. 11.00

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2023 samt budget för 2025 och motioner och propositioner kommer att finnas att tillgå på mötet.
För den som så önskar erhålla dessa handlingar innan mötet kontaktar man Roland Kristiansson på gullholmenfiber@gmail.com eller Hans Pettersson tidigast 10 juni.
MOTIONER skall vara GFEF tillhanda senast 8 juni på e-post gullholmenfiber@gmail.com

jun
16
sön
Blomstervandring – De vilda blommornas dag
jun 16 kl. 10:30 – 16:00

Söndag 16 juni 2024 ca kl. 10.40- 16.30

Nyckelblomster

De Vilda Blommornas Dag – rik sommarblomning

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Vi går söderut över ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar. Första sträckan är lämplig för rullstol eller barnvagn. Vår vandring bjuder på mycket rik försommarblomning, fågelsång, till synes kala strandklippor
vid Långekilen, en lokal med safsan samt bäverdammar.
Bitvis krävande terräng, se till att ha bra skor och riklig matsäck.
Föranmälan: Via Västkuststiftelsens hemsida, https://vastkuststiftelsen.se/guidningar/.
Samlingsplats: kl 10.40 på Torget (vid Glasskiosken)
Personfärja avgår från Tuvesvik kl 10.30 och resan tar ca 5 minuter. Bilparkering på Tuvesviks gästparkering, P-app. Vandringen anpassas till färjetiderna. Returfärjor: kl 16.20 från Gullholmen Hamnen alternativt 18.00 från Gullholmen Piren.
Teman: växter, geologi, kultur/historia
Svårighetsgrad: Medel.
Sträcka: ca 7 km.
Guide: Gunilla Olander (tel: 0730-22 47 98).

jun
21
fre
Traditionsenligt Midsommarfirande
jun 21 kl. 10:00 – 17:00

Väl mött på Gullholmen för traditionsenligt midsommarfirande för hela familjen

Kl. 10.00 kläs midsommarstången på Mor Johannas äng. Medtag blommor, najtråd och verktyg om du har. Alla är välkomna att hjälpa till. När midsommarstången är klädd reser vi den.

Kl. 15.00 samling på Torget och gemensam marsch under svenska fanan till dragspelsmusik mot Mor Johannas äng, dans kring midsommarstång, lekar, fika, lotter och fiskedamm äger rum enligt gammal tradition.

Årets programaffisch är uppsatt i hamnområdet med info om allt som händer.

Varmt välkommen!
Föreningen Gullholmen

 

jul
13
lör
Årstämma Gullholmens Samfällighetsförening
jul 13 kl. 15:00

Årsstämma i Gullholmens Samfällighetsförening hålls lördag 13 juli, klockan 15 i folkskolan.

Läs mer i Kallelse med Dagordning samt Underlag för beslut (och FAQ) runt laddplatser på Tuvesvik