VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN


OBSERVERA  

Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren och på appen ToGo (blå med vit text)

Parkeringsplatsen Tuvesvik. Det är fritt att parkera inom parkeringsområdet fram till 1 april 2023 då parkering på egna platser gäller igen.
Beskrivning på hur Ni kommer in på parkeringen står vid grindarna som vanligt. Om Ni förlorar en tagg måste det anmälas direkt till  info@gullholmensamfallighet.se. De får inte hamna i fel händer! 
Kontrollera att gånggrindarna är stängda och låsta när ni lämnar parkeringen
Påminnelse! De mindre parkeringsområdena på Tuvesvik, de bortanför huvudområdet, är stängda för vintern. Innehavare av parkeringsplatser på dessa områden kan fritt stå på platser märkta med G på det stora parkeringsområdet, ovanför busshållplatsen. 

Se protokollet från Gullholmens Samfällighetsförenings Föreningsstämma: GSF årsstämma 2022 protokoll

 


ANNONS