VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN


OBSERVERA

Hantering av trädgårdsavfall
Fredag 23/8 till måndag 26/8 kommer Föreningen Gullholmen i samarbete med GSF att sätta upp en container vid affären för trädgårdsavfall.

Parkeringsplatsen Tuvesvik.
Staketet runt parkeringsplatserna är satt i drift. Grindarna öppnas 06.30 och stänger 18.00. När grindarna stängs så aktiveras även elstängslet.

Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren. OBS! Hållplatsen ”Gullholmen piren” är indragen.

Dagstidningar delas inte längre ut i brevlådorna utan måste hämtas i en speciell ”tidningslåda” vid färjeläget i hamnen. För att ”få hem” sin tidning kan man begära utdelning per post.


ANNONS


Container för trädgårdsavfall

ställs upp vid affären fredag 23 – måndag 26 aug.

Stäng meny