VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN


OBSERVERA

Läs  Käringötrafikens meddelande om nya rutiner för hantering av skrymmande gods på färjan

Bron avstängd för trafik med 4-hjulingar.  Vid underhållsarbeten på bron mellan L:a Hermanö och Gullholmen har det framkommit brister. En undersökning visar att man inte kan garantera hållfastheten på bron om den belastas med större vikt än persontrafik.
– Bron är från och med den 22/11 avstängd för trafik med 4-hjulingar, beslutat av Trafikverket.
Sophanteringen kommer att hanteras annorlunda till dess att ny bro är på plats. Gullholmsöns sopor skall lämnas på Ångbåtsbryggan. Se bifogat brev.
– Bron kommer att rivas så fort man får tillstånd av Länsstyrelsen för detta och provisorisk bro kommer att byggas upp. Placeringen blir troligen på sydsidan av nuvarande bro. Tanken är att man skall kunna köra på den provisoriska bron.
– Den nya bron kommer att platsgjutas i betong med 6 nya rektangulära pelare som pålas ner till berg 

Parkeringsplatsen Tuvesvik.
Staketet runt parkeringsplatserna är satt i drift. Grindarna öppnas 06.30 och stänger 18.00. När grindarna stängs så aktiveras även elstängslet.

Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren. OBS! Hållplatsen ”Gullholmen piren” är indragen.


ANNONS

 

 

Stäng meny