VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN


I KALENDERN

maj
4
lör
Blomstervandring – Gullvivor
maj 4 kl. 10:30 – 16:00

Lördag 4 maj kl. 10:40 – ca 16.00 och 10:40 – 18:00

Gullvivor

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar.
Du kan välja mellan en längre och snabbare vandring till Härmanö Huvud, ca 7 timmar eller en kortare tur över ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar.
Första delen av båda turerna är lämplig för rullstol eller barnvagn medan andra avsnitt är krävande. Se till att ha bra skor och riklig matsäck med dryck. Safsalokaler finns på båda vandringarna.
På turen till Härmanö Huvud berättas om natur och kultur och där syns resultatet av ljungbränning och röjning inom GRACE-projektet.
Turen till västsidan bjuder på rik blomning, fågelsång, till synes kala strandklippor och bäverdammar.
Föranmälan: Via Västkuststiftelsens hemsida, https://vastkuststiftelsen.se/guidningar/. Max 35 deltagare
Samlingsplats: Gullholmen Hamnen. Starttid 10.40 på torget intill färjeläget.
Personfärja 381 avgår kl 10.30 från Tuvesvik. Kontrollera tidtabell med Västtrafik.
Bilparkering på Tuvesviks besöksparkering, P-app.
Returfärjor 16:50 från Hamnen samt 18:15 från Piren
Svårighetsgrad: Medel.
Teman: växter, geologi, kultur/historia.
Sträcka: Ca 8 km på den kortare turen. Ca 12 km på den längre turen
Guider: Gunilla Olander (tel: 0730-22 47 98) och Berth Kullholm (tel: 0703-33 61 14)

jun
16
sön
Blomstervandring – De vilda blommornas dag
jun 16 kl. 10:30 – 16:00

Söndag 16 juni 2024 ca kl. 10.40- 16.30

Nyckelblomster

De Vilda Blommornas Dag – rik sommarblomning

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Vi går söderut över ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar. Första sträckan är lämplig för rullstol eller barnvagn. Vår vandring bjuder på mycket rik försommarblomning, fågelsång, till synes kala strandklippor
vid Långekilen, en lokal med safsan samt bäverdammar.
Bitvis krävande terräng, se till att ha bra skor och riklig matsäck.
Föranmälan: Via Västkuststiftelsens hemsida, https://vastkuststiftelsen.se/guidningar/.
Samlingsplats: kl 10.40 på Torget (vid Glasskiosken)
Personfärja avgår från Tuvesvik kl 10.30 och resan tar ca 5 minuter. Bilparkering på Tuvesviks gästparkering, P-app. Vandringen anpassas till färjetiderna. Returfärjor: kl 16.20 från Gullholmen Hamnen alternativt 18.00 från Gullholmen Piren.
Teman: växter, geologi, kultur/historia
Svårighetsgrad: Medel.
Sträcka: ca 7 km.
Guide: Gunilla Olander (tel: 0730-22 47 98).


OBSERVERA  

Mellan måndag 8 april till 29 april GÅR FÄRJAN BARA till och FRÅN PIREN på grund av att Strömcrona är på varvsbesök och översyn. 
Turerna på lördagskvällarna skall förbeställas senast kl 19.00 tel 0304 56152
Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren och på appen ToGo (blå med vit text)

Parkeringen Tuvesvik
Egna fasta parkeringsplatser gäller på Tuvesvik från och med första april till och med sista september. Eftersom 1 april i år är under påskhelgen är det lämpligt att parkera på sin egen plats redan inför påsken, för att slippa parkera om under helgen. Alla områden är nu tillgängliga efter vintern. Grindarna är låsta hela dygnet.

Obs: släpp inte in okända på parkeringen! Vi har återigen haft problem med slangning av bensin.
Om Ni förlorar en tagg måste det anmälas direkt till  info@gullholmensamfallighet.se. De får inte hamna i fel händer! 

     Årsstämma Gullholmens Samfällighetsförening
Stämman 2024 kommer hållas lördagen den 13 juli.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 25 maj. 

    Tomter/vägar
Tänk på att det åligger fastighetsägare att hyfsa häckar och annan växtlighet så att den håller sig inom tomtgräns och inte växer ut över vägområde eller allmän platsmark.
Fartdämpare placeras ut enligt plan på de större vägarna, med syfte att minska olycksrisken.


ANNONS


I KALENDERN

maj
4
lör
Blomstervandring – Gullvivor
maj 4 kl. 10:30 – 16:00

Lördag 4 maj kl. 10:40 – ca 16.00 och 10:40 – 18:00

Gullvivor

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar.
Du kan välja mellan en längre och snabbare vandring till Härmanö Huvud, ca 7 timmar eller en kortare tur över ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar.
Första delen av båda turerna är lämplig för rullstol eller barnvagn medan andra avsnitt är krävande. Se till att ha bra skor och riklig matsäck med dryck. Safsalokaler finns på båda vandringarna.
På turen till Härmanö Huvud berättas om natur och kultur och där syns resultatet av ljungbränning och röjning inom GRACE-projektet.
Turen till västsidan bjuder på rik blomning, fågelsång, till synes kala strandklippor och bäverdammar.
Föranmälan: Via Västkuststiftelsens hemsida, https://vastkuststiftelsen.se/guidningar/. Max 35 deltagare
Samlingsplats: Gullholmen Hamnen. Starttid 10.40 på torget intill färjeläget.
Personfärja 381 avgår kl 10.30 från Tuvesvik. Kontrollera tidtabell med Västtrafik.
Bilparkering på Tuvesviks besöksparkering, P-app.
Returfärjor 16:50 från Hamnen samt 18:15 från Piren
Svårighetsgrad: Medel.
Teman: växter, geologi, kultur/historia.
Sträcka: Ca 8 km på den kortare turen. Ca 12 km på den längre turen
Guider: Gunilla Olander (tel: 0730-22 47 98) och Berth Kullholm (tel: 0703-33 61 14)

jun
16
sön
Blomstervandring – De vilda blommornas dag
jun 16 kl. 10:30 – 16:00

Söndag 16 juni 2024 ca kl. 10.40- 16.30

Nyckelblomster

De Vilda Blommornas Dag – rik sommarblomning

Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Vi går söderut över ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar. Första sträckan är lämplig för rullstol eller barnvagn. Vår vandring bjuder på mycket rik försommarblomning, fågelsång, till synes kala strandklippor
vid Långekilen, en lokal med safsan samt bäverdammar.
Bitvis krävande terräng, se till att ha bra skor och riklig matsäck.
Föranmälan: Via Västkuststiftelsens hemsida, https://vastkuststiftelsen.se/guidningar/.
Samlingsplats: kl 10.40 på Torget (vid Glasskiosken)
Personfärja avgår från Tuvesvik kl 10.30 och resan tar ca 5 minuter. Bilparkering på Tuvesviks gästparkering, P-app. Vandringen anpassas till färjetiderna. Returfärjor: kl 16.20 från Gullholmen Hamnen alternativt 18.00 från Gullholmen Piren.
Teman: växter, geologi, kultur/historia
Svårighetsgrad: Medel.
Sträcka: ca 7 km.
Guide: Gunilla Olander (tel: 0730-22 47 98).