VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN


ANNONS

Glad Påsk! Sköt om varandra!


OBSERVERA

Läs  Käringötrafikens meddelande om nya rutiner för hantering av skrymmande gods på färjan:
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (privatpersoner)
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (leverantörer)

Parkeringsplatsen Tuvesvik.
Staketet runt parkeringsplatserna är satt i drift. Grindarna öppnas 06.30 och stänger 18.00. När grindarna stängs så aktiveras även elstängslet.
Egna
fasta parkeringar på Tuvesvik gäller från första april tom sista september

Bron avstängd för trafik med 4-hjulingar.  Vid underhållsarbeten på bron mellan L:a Hermanö och Gullholmen har det framkommit brister. En undersökning visar att man inte kan garantera hållfastheten på bron om den belastas med större vikt än persontrafik.
– Bron är från och med den 22/11 avstängd för trafik med 4-hjulingar, beslutat av Trafikverket.
Sophanteringen kommer att hanteras annorlunda till dess att ny bro är på plats. Gullholmsöns sopor skall lämnas på Ångbåtsbryggan. Se bifogat brev.
– En provisorisk bro har byggts upp. 
– Den nya bron kommer att platsgjutas i betong med 6 nya rektangulära pelare som pålas ner till berg 

Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren. OBS! Hållplatsen ”Gullholmen piren” är indragen.