Käringötrafiken

Käringötrafiken bedriver skärgårdstrafik till Gullholmen och Käringön på uppdrag av Västtrafik, som även är beställare av spårvagns-, tåg-, och busstrafiken i Västra Götalandsregionen.

Företaget har runt 250 000 passagerare per år. Utöver passagerartrafik, transporteras dagligen en hel del gods och förnödenheter till Käringön och Gullholmen. Under sommartid används en särskild godsfärja för att få ut allt till öarna.

Käringötrafiken har ca 12 heltidsanställda, sommartid tillkommer ett antal semestervikarier.

Färjorna ”Strömstierna” och ”Strömcrona” trafikerar Gullholmen med hållplats på Piren vid Gullholmsbaden eller Hamnen. 

Aktuell tidtabell till Gullholmen och Käringön finns på Västtrafik.

Gå till Reseplaneraren och sök efter färjan på linje 381 från ”Tuvesvik” till ”Gullholmen, hamnen”. Observera att Gullholmens andra hållplats ”Gullholmen, Piren” är avstängd tillsvidare.

Mer information på www.karingotrafiken.se

Strömcrona trafikerar Gullholmen