Gullholmens Samfällighetsförening

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Föreningar

Gullholmens Samfällighetsförening utvecklar och förvaltar öns gemensamma marker och byggnader. Föreningens mål är att skapa en levande och tillgänglig miljö för alla som vistas på vår ö – bofasta, sommargäster och besökare. Exempel på föreningens arbete är att förvalta Tempos lokaler, hålla Hermanös stigar öppna, rusta upp skolbyggnaden och förbättra säkerheten vid parkeringen på Tuvesvik.

Samfällighetens medlemmar är alla som äger en fastighet på Gullholmen eller Hermanö. Föreningen är en juridisk person, vilket innebär att GSF har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. Den juridiska personen äger också uppträda som part i domstol.

För mer information om Gullholmens Samfällighetsförening eller för att läsa protokoll m.m. från tidigare medlemsmöten, klicka www.gullholmensamfallighet.se

OBS! Samfällighetsföreningens mail- och hemsidesadresser:
E-mail: info@gullholmensamfallighet.se
Hemsida: www.gullholmensamfallighet.se