Sjöräddningen & 112

112

Via nödnumret 112 och SOS Alarm kan alla få hjälp av samhällets räddningsresurser, till exempel ambulanssjukvård, räddningstjänst och polis. Alla är i tjänst dygnet runt, året om för att hjälpa människor i nöd. Genom att omgående ringa 112 vid en akut händelse kan man rädda liv och minska risken för bestående skador. Det gäller särskilt vid hjärtinfarkt och stroke. Behandlingen kan ofta påbörjas redan i hemmet eller i ambulansen på väg till sjukhuset. Är du osäker? Ring 112 och låt SOS-operatören ta beslutet om SOS Alarm ska skicka en ambulans eller inte!

Sjöräddningen larmas genom att ringa 112 och ingår som ett viktigt led i den larmkedja (IVPA – I Väntan På Ambulans) som engageras av SOS Alarm. De som rycker ut vid larm från Gullholmen är personal och frivilliga från Sjöräddningsstationen på Käringön, som har jour och skall vara redo inom 15 min. Även räddningsvärnet på Gullholmen (Anders Jakobsson) och ambulanssjukvården eller ambulanshelikoptern (från Säve) kopplas in för att få till en snabb transport av den drabbade från olycksplatsen till sjukhuset.

Om Sjöräddningen

Sjöräddningssällskapet, tidigare Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS) grundades 1907. Det är en helt ideell organisation, som finansieras av gåvor och medlems- avgifter. SSRS driver 70 sjöräddnings- stationer med ungefär 2.100 frivilliga sjöräddare, av vilka omkring 300 har jour och ska kunna rycka ut dygnet runt. SSRS utvecklas hela tiden och har bl.a. gått in i insjöar.
Uddevalla och Skärhamn är numera egna stationer.

Sjöräddningssällskapet ingår som en del i den svenska organiserade sjöräddningen. Det gör flest utryckningar av larmade medverkande organisationer och medverkar i 70 % av antalet sjöräddningsutryckningar i Sverige.

Sjöräddningsstationen på Käringön, som startades 1920 är en av Sveriges mest anlitade stationer. Omkring 450 uppdrag per år, där antalet allvarliga incidenter uppgår till över 100, brukar fylla stationens loggböcker och stationens båtar lämnar kaj mer än dagligen. Utöver uppdragen utbildar även RS Käringön sina övriga kollegor i handhavandekurser för Rescuerunner, Victoria-klassen och Gunnel Larson-klassen.  2018 startade SSRS ett utbildningscentrum på Käringön.