Enkla regler för samvaro

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Samhälle

Personer som bor på ön året runt, alternativt på sommarhalvåret, eller är på besök skall alla ha möjlighet att njuta av den unika miljö som erbjuds i Bohusläns ytterskärgård. Detta ställer naturligtvis krav på allas engagemang att bevara och säkerställa en fortsatt unik upplevelse när man besöker Gullholmen och Härmanö .

Genom att iaktta några enkla regler hjälps vi åt att bevara Gullholmens karaktär och kultur.
Kulturen är ett arv efter människor som bott och verkat här i århundraden och som lärt oss hur vi skall bevara arvet till eftervärlden.

Regler alla förväntas respektera:

  • Det råder totalt eldnings och grillförbud i hamnområdet och på Gullholmsön. Om du grillar i naturen måste du iaktta de eldningsregler som gäller enligt allemansrätten
  • Inom Härmanö naturreservat är det förbjudet att plocka blommor och bryta grenar. Hundar får ej springa lösa. Tältning är ej tillåtet utan tillstånd – markerna är privatägda.
  • Skräp och papper skall slängas i uppsatta papperskorgar eller tas med hem.
  • Cykling eller annat motorfordon är ej tillåtet på Gullholmsön – undantaget yrkestrafik.
  • Cykling och annan tillåten trafik på Härmanö skall ske med försiktighet och hänsyn, vägarna är smala och sikten inte alltid fri.