VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN


OBSERVERA  

Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren. OBS! Sommartidtabell  från 16 juni 

Parkeringsplatsen Tuvesvik. Kontrollera att gånggrindarna är stängda och låsta. 

Lotsutkiken är öppen i sommar igen! Lotsutkiken är bemannad och håller öppet tisdag och torsdag kväll från kl. 19.00 5 juli – 11 augusti. Se anslag i hamnen samt information på Vi på Gullholmen.

Se protokollet från Gullholmens Samfällighetsförenings Föreningsstämma: GSF årsstämma 2022 protokoll

 


ANNONS