Gullholmen Fiber

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Föreningar

Gullholmen Fiber ekonomisk förening (GFEF) startades i maj 2013 av medlemmarna i Gullholmens byalags styrelse.

Varför bilda en ekonomisk förening för fiber?

Inom tätorter förväntas privata intressen förse fastigheterna med fiber för bredband, telefoni och TV. Vi som bor på landsbygden får själva se till att ordna det. En ekonomisk förening är den bästa lösningen. Där betalar man lika mycket för att bli ansluten oavsett var i området man bor. Det förutsätts även att man engagerar sig och lägger ner eget arbete för att göra det hela billigare. 

Föreningen påbörjade arbetet med att få fiberoptisk kabel dragen till Gullholmen/
Härmanö/Tvestjärten/Råön 2012.
Detta blev klart den 13 december 2018.

Kontakta fiberföreningen på gullholmenfiber@gmail.com
Läs mer på Gullholmens Fiberförening (gullholmenfiber.se)