Gullholmens Kyrka

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Sevärt

Gullholmens vackra kyrka, byggd 1799, har gudstjänst eller mässa varannan söndag hela året, kl. 11.00 vintertid och sommartid på eftermiddagen 17 eller 18, för korrekt information se anslagstavlor eller Svenska kyrkan, Orust på nätet. Kyrkan är öppen dagligen från midsommar till mitten av augusti, röstguide på 3 språk.  Sommartid ett antal musikkonserter. Kyrkan är ofta anlitad för bröllop och dop och den intilliggande folkskolan fungerar då ofta som festlokal. 

Gullholmen blev Kapellförsamling med rätt att bygga egen kyrka, anställa präst och bygga prästgård, 1798

Kyrkan som kom att byggas på Lilla Härmanö, i en dalgång, i skydd för vindarna var färdig att tas i bruk hösten 1799. Den lär ha invigts första söndagen i Advent samma år. I samband med en yttre renovering år 1904 ersattes det ursprungliga låga tornet med avslutande sadeltak med den nuvarande smäckra spiran.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/orust/gullholmens-kyrka

Gullholmens kyrka pa Harmano pa Svenska vastkusten.