Eldnings- & grillregler

Det råder totalt eldnings- och grillförbud i hamnområdet, på Gullholmsön samt i och runt stugorna på Gullholmsbaden.

De som grillar i naturen måste iaktta de eldningsregler som gäller enligt Allemansrätten. Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Observera att det inte är tillåtet för allmänheten att göra upp eld i naturreservatet.

Det enda avfall som får eldas hemma är rent trädgårdsavfall. Förutsättningen är att det inte råder eldningsförbud eller att grannar besväras av röken.

Det är alltid du som tänder brasan som är ansvarig för eldningen.

Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt förändra eldens beteende.

För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Det är Räddningschefen eller Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud i kommunen när det är för torrt i markerna. Det är ditt ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud eller inte, innan du börjar elda. Information om eventuellt eldningsförbud hittar du på www.orust.se

Stäng meny