Naturmuséet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Sevärt

På Gullholmsgården finns Gullholmens Natur- och Fågelmuseum.

Thorbjörn Hansson har under många år skapat det museum som idag kan uppvisa över 150 biologiska montage, främst en mängd olika fågelarter, men också en del andra däggdjur. Muséet återspeglar framförallt de arter som återfinns på Härmanös naturreservat och dess omgivningar.

Ansvarig är Thorbjörn Hansson på telefon 070 5406774