Guide vid larm

Detta är en hjälp/guide vid larm på GULLHOLMEN – HERMANÖ – TVESTJÄRTEN

 1. RING ALLTID 112 (ej direkt till sjöräddningen)
 2. Vad har hänt? Ange skada och antal
 3. Var? Ditt namn och telefon nummer samt adress till behövande.
 4. Ange att det är öar utan fast landförbindelse!!
 5. Ange tilläggningsplats  för sjöräddningen eller helikopterlandningsplats enligt nedan

Möt upp sjöräddningen eller helikopter vid eller i anslutning till någon av nedanstående platser, för att snabbt visa vägen till patient/behövande.
Vid mörker, ta med ficklampa.

Sjöräddningens tillläggningsplats/brygga:

 • Grindebacken Mellersta Härmanö ostsidan
 • Härm Mellersta Härmanö ostsidan
 • Höpallen Mellersta Härmanö ostsidan
 • Gullholmsbaden – Piren Norra  Härmanö ostsidan
 • Färjeläget – Tempoaffären Hamnen Gullholmen
 • Ångbåtsbryggan Gullholmsön, ostsidan
 • Tvestjärten Norra delen bryggan magasinet

Landningsplats  för helikopter:

MyrenSödra HärmanöN 58´09.11E 011´22.80
GrindebackenMellersta HärmanöN 58´09.48E 011´23.32
HärmMellersta HärmanöN 58´09.75E 011´23.42
HöpallenMellersta HärmanöN 58´10.37E 011´23.53
GullholmsbadenNorra HärmanöN 58´10.46E 011´23.99
FotbollsplanNorra HärmanöN 58´10.87E 011´23.83
TvestjärtenFd brännplatsen.N 58´10.55E 011´24.45
 endast mindre hkp  

  

Hjärtstartare finns på följande platser:

GrindebackenMellersta HärmanöCafé Wintervallen
Höpallen 437Mellersta HärmanöGrått hus vid vägen på Härmanö
GullholmsbadenNorra HärmanöIngången
SkottarnÖn i hamnen GullholmenNorra fasaden
FärjelägetHamnen GullholmenTempoaffärens  ingång
Gatan 262GullholmsönSegelmakarn’s  norra fasad
Tvestjärten, västsidanDarfeldts sjöbod, sydsidan 

 

För utskrift: hjälpguide_A4_webb
Gullholmens byalag 2017