Härmanö Naturreservat

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Natur & Miljö

Fakta om naturreservatet
Bildat:
1967
Areal: ca 1481 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Orust

Härmanö, som är ett av de större naturreservaten i Bohuslän, har en rik palett av olika naturtyper. Här möter du ett pittoreskt fiskesamhälle omgivet av karga vindpinade klippor och ljunghedar men också lummig lövvegetation, blomstrande ängar och hagar.

Den uppspruckna och brutna gnejsberggrunden är rik på hällskulpturer av olika slag och präglar i hög grad öns natur. De nakna hällmarkerna med inslag av vidsträckta ljunghedar dominerar. Skalgrusförekomster ger på en del platser upphov till en mycket rik flora med kalkkrävande växter. Merparten av åkrar, ängar, strandängar och hagmarker finns utmed öns östra sida. Årligen satsas stora resurser på att hålla markerna öppna med hjälp av bete och slåtter. Trots insatserna tätnar träd- och buskvegetationen i klåvor, dalar och på ljunghedarna. Till en del hålls dock vegetationen tillbaka av rådjurens bete. Exempel på växter som finns på ön är gullviva, krissla, ängsnycklar, strandmalört och havtorn. Ormbunken safsa har här den enda kända förekomsten i Bohuslän.

På Härmanö är endast den östra sidan bebyggd medan Gullholmen är helt bebyggd och ett av västkustens äldre fiskelägen.

I norr ligger Ulkhåleberget. Berget har delats i klyftor och är fyllt av gångar och grottor. Fortsätter man längre söderut övergår vägen till en stig som leder ner till Skållehus. Där finns det boplatslämningar från 1500-talet. Vidare leder stigen till Härmanö huvud, med badplats och utkiksplats.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/orust/harmano

Föreskrifter för allmänheten

Tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor och gräva upp växter,
  • medföra lös hund,
  • campa,
  • göra upp eld,
  • skräpa ned med glas, plåt, plast, papper och annat avfall,
  • obehörigt framföra motorfordon.