Eldnings- & grillregler

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Samhälle

Det råder totalt eldnings- och grillförbud i hamnområdet, på Gullholmsön samt i och runt stugorna på Gullholmsbaden.De som grillar i naturen måste iaktta de eldningsregler som gäller enligt Allemansrätten. Allemansrätten…

Fortsätt läsaEldnings- & grillregler

Gästhamnen

Gullholmens Gästhamn har numera 120 platser fördelade på:Flytbrygga inne i hamnen med fasta tampar.Långsida Skottarn österutInsida restaurang Skottarn.Insida flytbrygga Skottarn - ledigt på y-bommar ifall grön skylt hänger nere.Det finns matställen och en…

Fortsätt läsaGästhamnen

Byggnadsvård

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Samhälle

Renovering av husRätt förutsättningar och korrekt information är viktigt för att renovera eller bygga hus eller sjöbod. Gullholmen (ej Härmanö) är bevarandeskyddad av en byggnadsplan, vars syfte är att bevara den…

Fortsätt läsaByggnadsvård

Gullholmens Bibliotek

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Samhälle

GULLHOLMENS BIBLIOTEKBiblioteket är en filial av Orust kommunbibliotek och är sedan 1993 lokaliserat till Gullholmsgården, ansvarig för verksamheten är Berth Kullholm.Biblioteket är en av kulturbärarna på ön och har öppet…

Fortsätt läsaGullholmens Bibliotek