Enkla regler för samvaro

February 13, 2015 admin

ENKLA REGLER FÖR SAMVARO

Personer som bor på ön året runt, alternativt på sommarhalvåret, eller är på besök skall alla ha möjlighet att njuta av den unika miljö som erbjuds i Bohusläns ytterskärgård. Detta ställer naturligtvis krav på allas engagemang att bevara och säkerställa en fortsatt unik upplevelse när man besöker Gullholmen och Härmanö .

Genom att iaktta några enkla regler hjälps vi åt att bevara Gullholmens karaktär och kultur.
Kulturen är ett arv efter människor som bott och verkat här i århundraden och som lärt oss hur vi skall bevara arvet till eftervärlden.

Regler alla förväntas respektera:

  • Det råder totalt eldnings och grillförbud i hamnområdet och på Gullholmsön. Om du grillar i naturen måste du iaktta de eldningsregler som gäller enligt allemansrätten
  • Inom Härmanö naturreservat är det förbjudet att plocka blommor och bryta grenar. Hundar får ej springa lösa. Tältning är ej tillåtet utan tillstånd – markerna är privatägda.
  • Skräp och papper skall slängas i uppsatta papperskorgar eller tas med hem.
  • Cykling eller annat motorfordon är ej tillåtet på Gullholmsön – undantaget yrkestrafik.
  • Cykling och annan tillåten trafik på Härmanö skall ske med försiktighet och hänsyn, vägarna är smala och sikten inte alltid fri.