Fotbollsturneringen

VÄLKOMNA TILL GULLHOLMENS FOTBOLLSTURNERING 2018

Barn och ungdomar har spelat fotboll på Gullholmen i organiserad form sedan 1976. Fotbollsturneringen är en kär tradition som skapar kontakter, gemenskap och glädje, både för unga och vuxna. Vi hoppas på god uppslutning av unga och vuxna för att kunna genomföra ännu en fin turnering 2018.

Matchdagar
V 28    tisdag    2018-07-10,   torsdag 2018-07-12
V29     Ingen fotboll /Gothia Cup
V30     tisdag    2018-07-24,  torsdag 2018-07-26
V31      tisdag    2018-07-31,  torsdag 2018-08-02  samt avslutning

Matcherna spelas från kl 17.30 till 20.00 ungefär, beroende på antal spelare.

Åldersgränser
Yngre mixad  7-10 år, födda 2011-2008
Äldre pojkar 11-15 år, födda 2007-2003
Äldre flickor 11-16 år, födda 2007-2002

2017 hade vi en mixad serie även i den äldre serien eftersom det fanns önskemål om det. Hur det blir 2018 är ännu ej bestämt.

Det finns möjlighet att ta initiativ till fotbollsskola för barn under 7 barn. Kontakta gärna föreningen Gullholmen om du är intresserad att göra detta.

En förutsättning för att turneringen ska bli av är att föräldrar till barn som deltar i tureringen ställer upp som matchvärdar. Det krävs minst en fast matchvärd till alla speldagar mellan 17-20. Därtill behöver vi bemanna med ytterligare en eller två vuxna vid varje matchtillfälle. Uppgiften innebär att dela ut tröjor, bocka av barn, anteckna resultat, vara domare med mera.  Vi behöver även frivilliga insatser före turneringen med att klippa gräset på planen och krita linjerna samt eventuellt lappa ihop näten något.  Föreningen Gullholmen undersöker även möjligheten att engagera ungdomar i detta arbete mot ersättning.

Föräldrar som vill vara med i föräldragruppen eller kan tänka sig vara matchvärdar en eller flera gånger är välkomna att höra av Eva Marsh på mailadress: eva.marsh@storyline.nu Meddela på vilket sätt och när du kan vara behjälplig.

Anmälan
Anmälan öppnar senare i vår när föräldraorganisationen är klar. För att få föreningsstöd från kommunen behöver alla deltagare registrera personnummer. Dock ej de fyra sista siffrorna.

Övrigt
Även i år kommer det vara möjligt för barn att hoppa in enstaka matcher utan anmälan. Deltagande är gratis.

Vill du sponsra med priser är det även i år varmt välkommet!

Info kommer att finnas på: Anslagstavlan vid Torget och bredvid fotbollsplan, Facebook: Vi på Gullholmen, http://www.laget.se/GullholmensFF

Vänligen
Anders Filipsson, För Föreningen Gullholmen
Föräldragruppen, Lisa Kihl, Carl Löwstedt, Carolina Österberg, Karin Hallstedt, Martin Hallstedt, Kai-Uwe och Lena Berglind, Lotta Laurent Cantone, Ulf Biederbeck, Karl Nyblom, Max Hallenberg och Eva Marsh.

 

Fotbollsturneringen 2 400x
Fotbollsturneringen 400x