Båtservice

1. BÅTSTÄLLET I ELLÖS

båtstället logga

Båtstället ligger i Ellös hamn. Har båttillbehör, reservdelar, diesel, gasol, service, reparationer och vinterförvaring.

Öppettider kl 10-18

Tel: 0304-51690

2. HAGEKILENS BÅTHAMN

Hagekilens Båthamn drivs av Johnas och Niclas Gustafsson och ligger i Stocken. Bedriver en allsidig verksamhet med såväl båtplatser som vinterförvaring av båtar, träarbeten/teakdäck, service & reparationer av båtar & motorer samt försäljning.

Finns även en godkänd spolplatta med reningsverk för avspolning av båtar.

Se även http://www.hagekilensbathamn.se/

Kontakt: Johnas på tel 0705-751255 och Niclas på 0705-231675. Skicka e-mail till hagekilensbathamn@telia.com

 

Båtservice - certifikat Hantverksrådet Hagekilens båthamn

En Mästare har den yrkesskicklighet, erfarenhet, kunskap och redlighet i yrket som branschen kräver. För att få ett Mästarbrev krävs godkända prov av yrkeskunskaper, såväl teoretiska som praktiska. Dessutom krävs minst sex års erfarenhet i yrket, godkända kunskaper i företagande och gott renommé. Bestämmelserna är utarbetade av branschen och godkända av Sveriges Hantverksråd. Mästarbreven är reglerade i lag.