Västerhavsveckan

VÄSTERHAVSVECKAN 2018

Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön som arrangeras av Västra Götalandsregionen. Syftet är att öka kunskapen om Västerhavets miljö. Samtidigt som du kan delta i hundratals roliga, spännande och havsnära aktiviteter får du ökad kunskap om de utmaningar Västerhavet står inför.Ett nittiotal arrangörer från Göteborg, Bohuslän, Halland och Skåne gör Västerhavsveckan både spännande och intressant. För mer info: www.vasterhavsveckan.se

PROGRAM FÖR VÄSTERHAVSVECKAN PÅ GULLHOLMEN/HÄRMANÖ
4 – 12 augusti   2018

FÅGEL- NATURGUIDNING

Thorbjörn Hansson guidar i museet som visar ett stort antal objekt varav ca 150 fåglar, drygt 10 däggdjur och några havsorganismer. De flesta djuren presenteras i tittskåp med uppbyggda miljöer och årstider.

Tid: Lördag 4/8 – söndag 12/8 kl 12 – 15. (ej onsdag 8/8)
Plats: Gullholmens Fågel- och Naturmuseum, Gullholmsgården

 INTERAKTIV HAMNPROMENAD MED HAVSKUNSKAP

Sök upp intressanta platser i Gullholmens hamnområde med hjälp av karta som du hämtar vid hamnkontoret. Använd QR-läsare för att ta del av informationen om havet vid varje punkt. Hittar du alla punkter?

Tid: 4/8 – 12/8  kl. 9 – 19.
Plats: Hamnkontoret intill Glasskiosken i Gullholmens hamn

 SÄLSAFARI med m/s TRECE (avgift)

Två turer samma dag,  kl 11.00 – 13.00 resp. kl 13.20 – 15.20.
Turerna går utmed insidan av Härmanö i stora farleden till Käringön och rundar Måseskär. Vi hoppas få se sälar och diskuterar skeppsvrak och deras miljöpåverkan. Om vädret tillåter går vi på utsidan av Härmanö tillbaka. Kläder efter väder. Turen ställs in vid hårda vindar eller kraftigt regn.

Tid: Lördag  4/8 kl. 11.00 – 13.00.
Tid: Lördag  4/8 kl  13.20 – 15.20
Plats: Samling på bryggan vid affären på Gullholmen. Avgift 200 kr per
person.
Föranmälan till 0730-22 47 98, senast fredag 3/8 kl. 18

 FISKETURER med m/s TRECE (avgift)

Två turer samma dag, kl 11.00 – 13.30 resp. kl 13.45 – 16.15.
Turen går utomskärs vid lämplig väderlek, annars inomskärs.

Utrustning finns att låna, men ta gärna med egen. Lämplig klädsel.

Turen ställs in vid hårda vindar eller kraftigt regn.

Tid: Söndag 5/8 kl. 11.00 – 13.30.
Tid: Söndag 5/8 kl. 13.45 – 16.15
Plats: Samling på bryggan vid affären på Gullholmen. Avgift 250 kr per person
Föranmälan till 0730-22 47 98, senast lördag 4/8 kl 18

 HAVSVERKSTAN

Lär känna djuren i klappakvariet, experimentera och lär mer om vattenkraft, flytkraft, Arkimedes princip, musslors reningsförmåga och mycket mer. Ta med egna strandfynd till vår marinbiolog som svarar på dina frågor.
Extra i år är en Jubileumsutställning på bryggan.

Tid: Måndag 6/8 kl. 11.00 – 16.00
Plats: Bryggan vid affären på Gullholmen

 VANDRING PÅ HÄRMANÖ – SKÅLLDALEN OCH SKÅLLEHUS (avgift)

Skålldalen är en bördig, tidigare odlad och bebodd dalgång på södra Härmanö med omväxlande natur från strand till skog. Röjningar och ljungbränning inom GRACE-projektet har öppnat upp landskapet för ökad mångfald. I sydväst ligger Skållehus med rester av en bosättning från 1500-1700-talen. Utsikten från Härmanö Huvud är storslagen. Möjlighet till bad. Ta med matsäck och ha kraftiga skor.

Tid: Tisdag 7 augusti kl. 11.00 – 17.00.
Plats:  Samling på Tuvesvik kl. 11.00 för båtresa med chartrad båt till södra Härmanö.
Båtkostnad tur och retur 150 kr per person. Föranmälan till guiden Gunilla Olander 0730-22 47 98 senast 5 augusti.

 VATTENUNDERSÖKNINGAR MED MOLEKYLVERKSTAN
Molekylverkstan från Stenungsund kommer på besök till Gullholmen .Vi undersöker vattnet och havsmiljön. Prova på experiment med havsvatten. Laborationer som passar hela familjen.

Drop in!
Tid: Onsdag 8/8 kl 11.00 – 14.00.
Plats: Gullholmsgården på Gullholmen

 FÅR FISKEN PLAST? 

– år 2050 kan det finnas mer plast än fisk i havet.

På Bohuskusten hamnar en kubikmeter skräp i timman året runt. Mikroplasten ser vi inte.

Välkommen till en föreläsning om Plast och Mikroplast i vatten: i hav, dricks- och dagvatten.

Ulrika Naezer, redaktör för tidningen Kretslopp och Helén Galfi, vatteningenjör på Kretslopp och Vatten i Göteborg berättar om plastproblemen i havet och vad vi kan göra åt dem.

Tid: Onsdag 8/8 kl 17.00 – 18.00
Plats: Gullholmsgården, Gullholmen

 FARTYGSVRAK PÅ BOHUSKUSTEN SANERAS

Ida-Maja Hassellöv, docent vid Chalmers tekniska högskola, föreläser om miljörisker med fartygsvrak utmed Bohuskusten. Det nationella åtgärdsprogrammet för vrak inleddes 2017 med saneringen av fiskebåten Thetis. Valkokningsfartyget Skytteren, det största kända vraket i Skagerrak, bjuder på långt större utmaningar rörande sanering.

Tid: Fredag 10/8 kl 17.00
Plats: Gullholmsgården, Gullholmen

 Partiell solförmörkelse

Lördag 11/8 kl. 10.55 – 11.20
Förmörkelsen kan märkas norr om 58 breddgraden, från mitten av Tjörn till Kristiansand.
TITTA  ALDRIG IN I SOLEN!

 VANDRINGAR PÅ HÄRMANÖ NÄR LJUNGEN BLOMMAR

Upplev Härmanö i sensommarblom. Där möter du både den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar. Välj mellan en vandring på drygt 6 timmar till Härmanö Huvud med natur och kultur, eller en tur på ca 5 timmar med rik blomning, klippstrand och bäverdammar, där första sträckan är lämplig för barnvagn eller rullstol. Matsäck och kraftiga skor.

Tid: Söndag 12 augusti kl. 11.00 – 16 resp. kl. 11.00 – 17.30
Plats: Samling vid affären i Gullholmens hamn.

Västerhavsveckan - Gunilla Olander
Gunilla Olander är Gullholmens samordnare
Västerhavsveckan – Havsverkstan vid affären
Västerhavsveckan - Havsverkstan
Västerhavsveckan – Havsverkstan på bryggan
Västerhavsveckan - Molekylverkstan
Västerhavsveckan – Molekylverkstan i Gullholmsgården
Close Menu