Sjöräddningens dag

”Sjöräddningens Dag på Gullholmen genomförs torsdag 27 juli kl. 12-14.30.

Syftet är att för allmänheten förevisa räddnings- och sjöräddnings- resurser som finns i Gullholmensområdet och att sprida kunskap om larmkedjan. Ett ytterligare syfte är att samla sjö- och räddningsenheter och skapa samverkan inom ramen för en förevisning.

Följande planeras bl.a.:

  • Brandvärnet på Gullholmen förevisar sina resurser vid brandboden alt Skottarn.
  • Sjögående enheter är förtöjda och förevisas på Skottarn och ev Ångbåtsbryggan
  • Ambulans- och sjöräddningshelikopter förevisas på gräsfälten vid Gullholmsbaden
  • En överflygning av FFK, Frivilliga flygkåren samt Kustbevakningsflyget
  • Slutligen planeras ett vinschmoment med SAR-helikopter och en sjögående enhet.
  • Alla enheter har beredskap och kan skickas på larm

Tidpunkter:

Kl 12.00 – 14.00 Visning av enheter

Kl 12.30  Prel. överflygning av frivilliga flygkåren
Kl 13.30 Prel. överflygning av kustbevakningsflyget
Kl 14.00 Sjöräddningsförevisning med bl.a. vinschmoment mellan båt och sjöräddningshelikopter vid GULESKÄR

Kl 1430 Slut

Arrangör: Gullholmens Byalag i samarbete med Sjöräddningssällskapet Käringön och Brandvärnet Gullholmen”