VERKSAMHETSPLAN GULLHOLMENS RÖDA KORS KRETS

Vårterminen

 • 1 årsmöte / konstituerande styrelsemöte
 • 1 sopplunch
 • 1 vårlunch
 • 1 utflykt / resa
 • 1 loppis eventuellt
 • 2 styrelsemöten
 • Arbetsmöten, varje onsdag kl 16-18

Höstterminen

 • 1 sopplunch
 • Trivselkväll
 • 1 grötlunch
 • 2 styrelsemöten
 • Julbasar
 • Arbetsmöten, varje onsdag kl 16-18

Gullholmens Röda Kors – Styrelse 2019

Ordförande             –   Anette Sjöqvist
Kassör                     –   Ulla Pettersson
Sekreterare             –   Doris Söderlindh
Ledamöter              –   Rita Ekman
.                                      Ingrid Moen
.                                      Karin Thyberg
.                                      Peder Hårde
.                                      Barbro Marzelius
.                                      Karin Engström
Revisorer, ordinarie –  Rolf Ahl
.                                      Berth Kullholm
Revisorer, ersättare –  Jonas Holger-NIlsson
.                                      Jan Gullvinger
Medlemsansvarig  –   Rita Ekman 
Valberedning           –  Ruth Martinsson
.                                      Marianne Philippi Rücker
.                                      Stig Carlsson