VERKSAMHETSPLAN GULLHOLMENS RÖDA KORS KRETS

Vårterminen

 • 1 årsmöte / konstituerande styrelsemöte
 • 1 sopplunch
 • 1 vårlunch
 • 1 utflykt / resa
 • 1 loppis eventuellt
 • 2 styrelsemöten
 • Arbetsmöten, varje onsdag kl 16-18

Höstterminen

 • 1 sopplunch
 • Trivselkväll
 • 1 grötlunch
 • 2 styrelsemöten
 • Julbasar
 • Arbetsmöten, varje onsdag kl 16-16

Gullholmens Röda Kors – Styrelse 2015

Ordförande            -   Vakant tills vidare

Kassör                     -   Ulla Pettersson

Sekreterare             -  Doris Söderlindh

Ledamöter              -   Rita Ekman
.                                     Ingrid Moen
.                                     Karin Thyberg
.                                     Peder Hårde
.                                     Annette Sjöqvist
.                                     Karin Engström

Revisorer, ordinarie -  Rolf Ahl
.                                     Gustav Holger Nilsson

Revisorer, ersättare -  Mats Olsson
.                                     Jan Gullvinger

Valberedning             - Ruth Martinsson, sammankallande
.                                     Marianne Philippi Rücker
Medlemsansvarig     - Ruth Martinsson