Vattenföreningar

March 17, 2015

VATTENFÖRENINGAR

Vattenföreningarna på Gullholmsön bildades inför det att vatten och avlopp installerades på ön år 1996. Vattenföreningarnas ursprungliga uppgift var att förhandla och få fram anbud från installatörerna, numera ansvarar de för drift och skötsel av anläggningarna.

 

De boende är grupperade i två Vattenföreningar:

 

Gullholmens Vattenförening no. 1 (södra och mellersta delen av Gullholmsön)

  • Ordförande: Mats Jönsson tel 0707-134185
  • Vid akuta fall då servicetekniker behövs för att avhjälpa fel kan följande personer kontaktas:
    Stig Carlsson 070-579 07 10
    Mats Jönsson 0707-13 41 85
    Mats Axell 0708-18 55 60

Gullholmens VA-samfällighetsförening (norra delen av Gullholmsön)

  • Ordförande: Anders Filipsson 0702 71 91 51

 

Gullholmens vattenförening No1