Sophantering

March 26, 2015

SOPHANTERING

Den entreprenör som hanterar sophanteringen för Orust kommun är Fraktkedjan Väst.

Hämtning av avfall

Alla hushåll har ett personligt hämtschema.

När helg inträffar på vanliga veckodagar flyttas tömningarna till närmaste dag före eller efter helgen.

Hämtschema

Hämtschema för din fastighet publiceras på Fraktkedjans webbplats. Fastighetsbeteckningen behövs för att ladda hämtschemat.

Kontakta Fraktkedjan Väst vid frågor

Fraktkedjan Väst AB, telefon 0304-305 00