Sommarkonserter i Kyrkan

SOMMARKONSERTER I KYRKAN

6 juli 2016, kl 19 i Kyrkan

Folkliga toner på harpa och pipa

Duo Fabula

 

 

 20 juli 2017 kl 19, i Kyrkan

Sommarstråk
Cecilia Zilliacus, violin och Kati Raitinen cello.

Violinisten Cecilia Zilliacus och cellisten Kati Raitinen tilldelades -  tillsammans med altviolinisten Johanna Persson – Kungl. Musikaliska akademiens Interpretpris 2014 med motiveringen: ”Kungl. Musikaliska akademiens Interpretpris 2014 tilldelas tre individuella musiker som med ömsesidig lyhördhet förenas i en gemensam tolkning där verket alltid står i förgrunden. Trio ZilliacusPerssonRaitinens förmåga att ständigt omformulera sig, bygger nya musikaliska universum och drar lyssnaren till musikens centrum.”

 Trion

3 august i 2017 kl, 19 i Kyrkan

'Nordisk romantik & fransk impressionism' 

Musik av Debussy, Stenhammar, Grieg, Sibelius, Chopin & Ravel

Bernt Wilhelmsson, piano