Käringötrafiken

March 10, 2016

KÄRINGÖTRAFIKEN

Käringötrafiken bedriver skärgårdstrafik till Gullholmen och Käringön på uppdrag av Västtrafik, som även är beställare av spårvagns-, tåg-, och busstrafiken i Västra Götalandsregionen.

 

Det nya avtalet med Västtrafik gäller i tio år.

 

Företaget har runt 200 000 passagerare per år. Utöver passagerartrafik, transporteras dagligen en hel del gods och förnödenheter till Käringön och Gullholmen. Under sommartid används en särskild godsfärja för att få ut allt till öarna.

 

Käringötrafiken har ca 12 heltidsanställda, sommartid tillkommer ett antal semestervikarier.

 

Färjorna "Strömstierna" och "Strömcrona" trafikerar Gullholmen med hållplats på Piren vid Gullholmsbaden eller Hamnen. Båten ”m/s Tullan af Käringön” går som charter hela året, samtidigt som hon stöttar ”Strömstierna” och ”Strömcrona” på linje 381 under sommaren och vintertid. Aktuell tidtabell till Gullholmen och Käringön finns på Västtrafik.

 

Mer information på www.karingotrafiken.se

Läs om senaste upphandlingen i Bohusläningen

Strömcrona
Strömcrona trafikerar Gullholmen