Gullholmsböckerna

March 13, 2015

GULLHOLMSBÖCKERNA

Tre hembygdsböcker har publicerats om Gullholmen och Stora Härmanö:

  • Den första boken “Gullholmen – husen och människorna” utkom 2013 och blev mycket populär. Endast ett fåtal böcker finns kvar att köpa. Den boken beskriver alla människor, som bott i husen på Gullholmen – både rivna och nuvarande hus – från dåtid till nutid.
  • Den andra boken “Stora Härmanö – gårdarna – husen – människorna – historia – geologi – natur” publicerades 2014. Denna bok behandlar Stora Härmanös historia, geologi och natur. Dessutom berättas om alla människor fram till idag, som bott och bor på gårdarna och i alla hus på avstyckade tomter.
  • Den tredje boken “Lilla Härmanö – husen och människorna” var klar 2016 och handlar om människorna och bebyggelsen på Lilla Hermanö och Tvestjärten. Tillsammans med de två tidigare böckerna om Gullholmen och Stora Hermanö utgör den sista delen av en trilogi om ett av Bohusläns äldsta fiskelägen.

Kontakta May på  may.berglind@telia.com om du vill veta mer.

Dokumentationsgruppen för boken om Stora Härmanö Stående från vänster: Berth Kullholm, Ulf Svensson, Ruth Martinsson, Birthe Hellman, Gunilla Olander, Ingemar Berglind. Sittande från vänster: Lars Olander, May Berglind, Doris Söderlindh, Thorbjörn Hansson.