Guide vid larm

July 18, 2017 admin

Detta är en hjälp/guide vid larm på

GULLHOLMEN - HERMANÖ - TVESTJÄRTEN

 1. RING ALLTID 112 (ej direkt till sjöräddningen)
 2. Vad har hänt? Ange skada och antal
 3. Var? Ditt namn och telefon nummer samt adress till behövande.
 4. Ange att det är öar utan fast landförbindelse!!
 5. Ange tilläggningsplats för sjöräddningen eller helikopterlandningsplats enligt nedan

Möt upp sjöräddningen eller helikopter vid eller i anslutning till någon av nedanstående platser, för att snabbt visa vägen till patient/behövande.
Vid mörker, ta med ficklampa.

  Sjöräddningens tillläggningsplats/brygga:

 • Grindebacken Mellersta Härmanö ostsidan
 • Härm Mellersta Härmanö ostsidan
 • Höpallen Mellersta Härmanö ostsidan
 • Gullholmsbaden - Piren Norra  Härmanö ostsidan
 • Färjeläget – Tempoaffären Hamnen Gullholmen
 • Ångbåtsbryggan Gullholmsön, ostsidan
 • Tvestjärten Norra delen bryggan magasinet

  Landningsplats  för helikopter:

- Myren Södra Härmanö N 58´09.11 E 011´22.80
- Grindebacken Mellersta Härmanö N 58´09.48 E 011´23.32
- Härm Mellersta Härmanö N 58´09.75 E 011´23.42
- Höpallen Mellersta Härmanö N 58´10.37 E 011´23.53
- Gullholmsbaden Norra Härmanö N 58´10.46 E 011´23.99
- Fotbollsplan Norra Härmanö N 58´10.87 E 011´23.83
- Tvestjärten Fd brännplatsen. N 58´10.55 E 011´24.45
endast mindre hkp

   Hjärtstartare finns på följande platser:

- Grindebacken Mellersta Härmanö Café Wintervallen
- Höpallen 437 Mellersta Härmanö Grått hus vid vägen på Härmanö
- Gullholmsbaden Norra Härmanö Ingången
- Skottarn Ön i hamnen Gullholmen Norra fasaden
- Färjeläget Hamnen Gullholmen Tempoaffärens  ingång
- Gatan 262 Gullholmsön Segelmakarn’s  norra fasad
- Tvestjärten, västsidan Darfeldts sjöbod, sydsidan

För utskrift: hjälpguide_A4_webb

Gullholmens byalag 2017