Byggnadsvård

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Samhälle

Renovering av hus

Rätt förutsättningar och korrekt information är viktigt för att renovera eller bygga hus eller sjöbod. Gullholmen (ej Härmanö) är bevarandeskyddad av en byggnadsplan, vars syfte är att bevara den riksintressanta miljön på Gullholmen som Orust kommun antog 1983 och som Länsstyrelsen fastställde 1985 enligt 108 §, Byggnadslagen.

Det råder således strikta regler för hur man får gå till väga vid renovering och ombyggnation. För att vara säker på att det blir rätt från början, kontakta Gullholmens samfällighetsförening som är remissorgan gällande byggnadslov.

Råd vid ombyggnad

Bebyggelsen i Bohuslän har en alldeles speciell karaktär som borde bevaras.

Här följer några punkter att tänka på vid husens underhåll, upprustning eller ombyggnad:

 • Studera liknande oförändrade hus noga
 • Bibehåll husets traditionella proportioner och taklutning
 • Gör inte större ingrepp än vad som verkligen behövs. Byt ut så få byggnadsdelar som möjligt
 • Tilläggsisolera på insidan
 • Använd trä så långt det går – till ytterpanel, fönster, dörrar, trappor m.m.
 • Ändra inte på den symmetriska fönsterindelningen
 • Taket bör vara täckt med röda tegelpannor
 • Måla huset med mycket ljus oljefärg eller Falu rödfärg
 • Låt marken mellan husen behålla sin ursprungliga karaktär

Länsmuseet Renovera - men hur 400xFör mer information, läs gärna Länsmuseets Råd om byggnadsvård i fiskelägena på Orusts Västsida, se broschyr Renovera – men hur?

Det Västsvenska Dubbelhuset

Dubbelhuset är vanligt i Bohusläns fiskelägen. Det har två rum på bredden och en fyrdelad plan med kök och tre rum. Fönstren sitter i regel symmetriskt och taklutningen är 30-35 grader. Vindsvåningen är ofta inredd med två rum De flesta husen har förstugor eller verandor.

Dubbelhuset 800x