Blomstervandringar

January 19, 2015

BLOMSTERVANDRINGAR

Gunilla Olander visar vägen

Blomstervandringarna på Härmanö har genomförts under många år och har blivit en omhuldad tradition.

 

De är välbesökta och mycket uppskattade.
Gunilla Olander, som bl.a. är medlem i Botaniska Föreningen, är en mycket kunnig och omtyckt ciceron.

Program 2017

  • lördag 13 maj 2017 "Härmanö - Gullvivor"
  • söndag 18 juni 2017 "De Vilda Blommornas Dag"
  • söndag 2 juli 29017 "Blomstervandring på Härmanö
  • onsdag 12 juli 2017 "Blomstervandring på Härmanö"
  • torsdag 20 juli 2017 "Stranden, blommor, geologi"
  • tisdag 8 augusti 2017 "Skålldalen och Härmanö Huvud"
  • söndag 13 augusti 2017 "Ljungen blommar"

MAJ 2017

Lördag 13 maj kl 11:00 – ca kl 16
Lördag 13 maj kl 11:00 – ca kl 17:30

Härmanö - Gullvivor

Härmanö vid Gullholmen är ett stort naturreservat med växlande natur. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar.

Du kan välja mellan en längre och snabbare vandring till Härmanö Huvud på ca 6 timmar eller en kortare tur över ängarna till Härmanös västsida, på drygt 4 timmar. På turen till Härmanö Huvud berättas om natur och kultur och där syns resultatet av ljungbränning och röjning inom GRACE-projektet. Turen på västsidan är delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder rik blomning, fågelsång, strandklippor och bäverdammar. Båda turerna erbjuder möjlighet att se safsan som är Härmanös mest omtalade växt. Bitvis krävande terräng, tänk på bra skor. Ta med matsäck.

Guider är Gunilla Olander (telefon: 0730-22 47 98) och Berth Kullholm (telefon: 0703-33 61 14).

Samling vid affären i Gullholmens hamn kl. 11.00. Personfärja 381 avgår från Tuvesvik kl 10:45 till Gullholmens hamn. Om du parkerar på Tuvesvik så lägg på parkeringsavgift så att det stämmer med returfärjan som avgår från Gullholmens Hamn 16:30 respektive 18:30.

Gullvivor
Gullvivor

 

JUNI 2017

söndag 18 juni 2017, kl 11:00-16:00 (tiden anpassas efter tidtabellen för färjorna)

De vilda blommornas dag

En vacker och omväxlande vandring på ca 5  timmar i Härmanö naturreservat när det blommar som mest och landskapet tjusar. Första sträckan med blommande ängar även lämplig för barnvagn/rullstol. Sedan havsstranden och skogsmarker med bäverdammar. Ta med matsäck. Kraftiga skor.

Guide är Gunilla Olander tel. 0730-224798

Samling vid affären i Gullholmens hamn kl 11:00. Personfärja 381 avgår från Tuvesvik kl 10:45  till Gullholmen Hamnen. Kontrollera tidtabellen för färjetrafiken med Västtrafik. Vi inväntar färjan. Vid tveksamhet kan ni ringa guiden. Lägg på parkeringsavgift så det stämmer med lämplig returfärja.

Läs mer på www.svenskbotanik.se och www.vastkuststiftelsen.se

Gunilla är en rutinerad guide

 

JULI 2017

Söndag 2 juli 2017 kl 11

BLOMSTERVANDRING på Härmanö

Vi går vägen söderut och in över ängarna. Vägkanterna är nog inte slagna och mycket av försommarens fägring finns kvar.
Ca 3 timmar. Matsäck!

Samling på Torget vid Glassen,  kl 11

Guide Gunilla Olander

 

Onsdagen den 12 juli 2017 kl 11

BLOMSTERVANDRING på Härmanö

Vi går via Myren till Svinegiljan och den nya stigen över Firviletut till Skålldalen och åter till Myren.
Ca 4 timmar. Matsäck! Kraftiga skor!

Samling på badplatsen Grindebacken kl 11

Guide Gunilla Olander

 

Torsdagen den 20 juli 2017 kl 11

STRANDEN, BLOMMOR, GEOLOGI

Promenaden går på stigarna över bergen till Alkebågen. Badmöjlighet och fikapaus. Vi undersöker livet i havet vid en klippstrand.
Intressant geologi och växter med anpassning till salt och storm.

Därifrån går vi söderut över blommande ängar till Grundsund.
Ca 4 timmar. Ta med matsäck. Kraftiga skor.

Samling vid affären kl 11.00

Guide Gunilla Olander

 

 

AUGUSTI 2017

Tisdag 8 augusti kl. 11:00-17:00

Skålldalen och Härmanö Huvud

Skålldalen är en bördig, tidigare odlad och bebodd dalgång på södra Härmanö med omväxlande natur från strand till skog. Röjningar och ljungbränning inom GRACE-projektet har öppnat upp landskapet för ökad mångfald. I sydväst ligger Skållehus med rester av en bosättning från 1500-1700-talen. Utsikten från Härmanö Huvud är storslagen. Möjlighet till bad. Ta med matsäck och ha kraftiga skor.

Samling på Tuvesvik kl. 11:00 för båtresa med chartrad båt till södra Härmanö. Båtkostnad tur och retur: 150 kr per person.
OBS! Föranmälan till guiden Gunilla Olander (telefon: 0730-22 47 98) senast 6 augusti.
Lägg på parkeringsavgift till kl. 17:00.

Söndag 13 augusti ca kl. 11:10-16:00
Söndag 13 augusti ca kl. 11:10-17:30 (OBS! Tiden anpassas efter tidtabellen för färjorna)

Ljungen blommar

Ljungblommornas nyanser av lila och rosa fördjupas emot den gråa gnejsen. Du kan välja mellan en längre och snabbare vandring till Härmanö Huvud på ca 6 timmar eller en kortare vandring över ängarna till Härmanös västsida som tar drygt 4 timmar. På turen till Härmanö Huvud berättas om natur och kultur och där syns resultatet av ljungbränning och röjning inom GRACE-projektet. Turen på västsidan är delvis lämplig för barnvagn eller rullstol. Du får uppleva rik sensommarblomning, klippstränder, krattskog och bäverdammar. Båda turerna erbjuder möjlighet att se safsan, Härmanös mest omtalade växt. Bitvis krävande terräng. Ta med matsäck och tänk på bra skor.

Guider är Gunilla Olander (telefon: 0730-22 47 98) och Berth Kullholm (telefon: 0703-33 61 14).

Samling vid piren vid Gullholmsbaden kl. 11:10. Personfärja 381 avgår från Tuvesvik kl. 10:45 och går via Gullholmen Hamnen till Gullholmsbaden Piren. Kontrollera tidtabellen för färjetrafiken med Västtrafik. Vi inväntar färjan. Vid tveksamhet kan ni ringa guiderna.
Lägg på parkeringsavgift så det stämmer med returfärjan

Härmanö Huvud (Årholmen)
Härmanö Huvud (Årholmen)

 

Gunilla berättar för stora och små