Blomstervandringar

Gunilla Olander visar vägen

Blomstervandringarna på Härmanö har genomförts under många år och har blivit en omhuldad tradition.

De är välbesökta och mycket uppskattade.
Gunilla Olander, som bl.a. är medlem i Botaniska Föreningen, är en mycket kunnig och omtyckt ciceron.

Program 2022

 • Lördag 7 Maj 2022, kl. 10:35-16:00 och 10:35-17:30
  Gullvivor
  Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar.
  Du kan välja mellan en längre vandring i högre tempo till Härmanö Huvud, knappt 7 timmar (10:35-17:30) eller en kortare tur över ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar (10:35-16:00).
  På turen till Härmanö Huvud berättas om natur och kultur och där syns resultatet av ljungbränning och röjning inom GRACE-projektet. Turen till västsidan är delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder rik blomning, fågelsång, till synes kala strandklippor och bäverdammar.
  Svårighetsgrad: Bitvis krävande terräng, se till att ha bra skor. Ta med riklig matsäck.
  Personfärja 381 avgår från Tuvesvik kl. 10.30. Kontrollera avgångstid med Västtrafik. Resan tar ca 5 minuter.
  Parkering ca 200 m före färjeläget. Betala med P-app.
  Samlingsplats: Färjeläget Gullholmen Piren (som nås via personfärja från Tuvesvik)
  Guide: Gunilla Olander (Telefon: 0730-22 47 98), Berth Kullholm (Telefon: 0703-33 61 14)

 • Söndag 19 Juni 2022, kl 10:40 – 16:00(Tiden anpassas efter tidtabellen för färjorna)
  De vilda blommornas dag – Rik sommarblomning
  En vacker och omväxlande vandring på drygt 5 timmar när det blommar som mest och landskapet tjusar. Först går vi genom blommande ängar där det även går bra att köra barnvagn eller rullstol. Sedan över klipporna mot västra stranden och därefter genom krattskog med bäverdammar. Ta med matsäck. Kraftiga skor.
  Samling vid affären i Gullholmens hamn kl. 10:40
  Personfärja 381 avgår från Tuvesvik kl. 10:30. Vi inväntar färjan. Vid tveksamhet kan ni ringa guiden. Samarrangemang med Västkuststiftelsen och Svenska Botaniska Föreningen
  Samlingsplatshttps://goo.gl/maps/1YMUGWFavAs
  Guide: Gunilla Olander, Tel. 073-022 47 98

 • Torsdagen den 7 juli 2022 kl 11-15
  Blomstervandring på Härmanö
  Vi går vägen söderut och in över ängarna.
  Vägkanterna är nog ännu inte slagna och mycket av försommarens fägring finns kvar.
  Ta med matsäck!
  Samling: vid Torget
  Guide: Gunilla Olander

 • Söndag 7 augusti 2022, kl. 10:35-16:00 och 10:35-17:30
  Ljungen blommar
  Naturreservatet Härmanö vid Gullholmen är stort. Här finns den karga, exponerade västsidans gnejsklippor genomskurna av diabasgångar och den leende, bördiga östsidans skalgrusrika jordar.
  Du kan välja mellan en längre vandring i högre tempo till Härmanö Huvud, knappt 7 timmar (10:35-17:30) eller en kortare tur över ängarna till Härmanös västsida, drygt 5 timmar (10:35-16:00).
  På turen till Härmanö Huvud berättas om natur och kultur och där syns resultatet av ljungbränning och röjning inom GRACE-projektet. Turen till västsidan är delvis lämplig för barnvagn eller rullstol och bjuder rik blomning, fågelsång, till synes kala strandklippor och bäverdammar.
  Svårighetsgrad: Bitvis krävande terräng, se till att ha bra skor. Ta med riklig matsäck.
  Personfärja 381 avgår från Tuvesvik till Gullholmen Hamnen kl. 10.30. Kontrollera avgångstid med Västtrafik. Resan tar ca 5 minuter.
  Parkering ca 200 m före färjeläget. Betala med P-app.
  Samlingsplats: På bryggan vid affäreni Gullholmens hamn (gemensam start för båda turerna)
  Guide: Gunilla Olander (Telefon: 0730-22 47 98), Berth Kullholm (Telefon: 0703-33 61 14)

Detaljerad information publiceras även I Kalendern