Biografen

January 13, 2017

BIOGRAFEN

Biografvisning på Gullholmen startade juni 1955 då Gullholmsgården var ombyggd. Utrustningen var en portabel apparat från Göta Lejon i Göteborg, som monterades upp vid varje filmvisning. Efter filmens slut monterades den ned och förflyttades till nästa bio ställe.

 

Biografen låg för fäfot mellan slutet av 60-talet tills 1998 då en återinvigning kunde ske. Återinvigningsfilmen var "Cinema Paradiso".

 

Under 2000-talet visades bio regelbundet. Normalt  5-7 föreställningar per år av så nya filmer som möjligt. Resultatet var att ”vi har nästan premiär på Gullholmen samtidigt som i övriga Sverige”.

 

Biografen fick lägga 2014 då Sveriges biografer gick igenom en digitalisering och kostnaden för detta blev alldeles för hög. Numera visas endast film för medlemmar enligt licens och kontrakt med Swedish Film AB.