VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN


OBSERVERA

.
  Om parkeringen på Tuvesvik
Bygget av staketet runt parkeringsplatserna på Tuvesvik påbörjades 16 oktober och målet är att vara klara till jul. Bygget är i enlighet med de beslut som tagits på båda öarnas samfällighetsföreningars årsmöten och i styrelserna.

Vad innebär detta för dig som har parkeringsplats?
Under perioden kommer delar av parkeringsplatsen vara avstängd. I huvudsak kommer det att påverka platserna i ytterkant, där själva byggnationen sker men även andra områden kommer att behövas tas i anspråk för bland annat asfaltsarbeten och lagring av material. Dessa områden kommer att markeras med blåvita band, vänligen respektera detta. För er som har båtkärror på grusade ytor inom området ska dessa också tas bort så de inte står i vägen för byggnationen.
Vi hoppas på er hjälp och förståelse under byggperioden och att förändringar kan ske löpande. Syftet med byggnationen är att öka säkerheten runt parkeringen. Detaljerad information om lösningen kommer i separat information i god tid innan låssystemet tas i bruk.
Följande p-platser på Gullholmens parkering måste vara fria från alla typer av fordon från den 16 oktober:
Hela platån G1-165 samt G250-251, G386-388, G381-391, G402-407, G418-423, G434-436, G446-454

Hans Pettersson,  Ansvarig Gullholmens samfällighet hans.gullholmen@telia.com

 Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren. OBS! Färjan går mellan "Tuvesvik" och "Gullholmen hamnen". Hållplatsen "Gullholmen piren" är indragen tillsvidare.

Fartbegränsningar i området GULLHOLMEN-TUVESVIK-TVESTJÄRTEN
Sedan 2018-07-14 (Ufs 12226) gäller fartbegränsning, 5 knop, enligt bild t.h. Det är fastställt av Sjöfatsverket och informerat via Ufs (Underrättelser för sjöfarande). Källa: Sjöfartsverkets databas, enligt följande länk:
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Ufs---Underrattelser-for- sjofarande-/Sok-i-databasen/ (lägg in Gullholmen i fritextrutan)

 


OBSERVERA

.
 Vår tradition med Första advent  helgen på Gullholmen/Hermanö fortsätter (se programmet)
Styrelsen för kulturföreningen Gullholmsgården önskar alla en fin 1:a advent helg och efterföljande härlig God Jul o Gott Nytt År!

 Om parkeringen på Tuvesvik
Bygget av staketet runt parkeringsplatserna på Tuvesvik påbörjades 16 oktober och målet är att vara klara till jul. Bygget är i enlighet med de beslut som tagits på båda öarnas samfällighetsföreningars årsmöten och i styrelserna.

Vad innebär detta för dig som har parkeringsplats?
Under perioden kommer delar av parkeringsplatsen vara avstängd. I huvudsak kommer det att påverka platserna i ytterkant, där själva byggnationen sker men även andra områden kommer att behövas tas i anspråk för bland annat asfaltsarbeten och lagring av material. Dessa områden kommer att markeras med blåvita band, vänligen respektera detta. För er som har båtkärror på grusade ytor inom området ska dessa också tas bort så de inte står i vägen för byggnationen.
Vi hoppas på er hjälp och förståelse under byggperioden och att förändringar kan ske löpande. Syftet med byggnationen är att öka säkerheten runt parkeringen. Detaljerad information om lösningen kommer i separat information i god tid innan låssystemet tas i bruk.
Gullholmen parkeringsplatser: Följande p-platser måste vara fria från alla typer av fordon från den 16 oktober:
Hela platån G1-165 samt G250-251, G386-388, G381-391, G402-407, G418-423, G434-436, G446-454

Hans Pettersson,  Ansvarig Gullholmens samfällighet hans.gullholmen@telia.com

 Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren. OBS! Färjan går mellan "Tuvesvik" och "Gullholmen hamnen". Hållplatsen "Gullholmen piren" är indragen tillsvidare.

 Fartbegränsningar i området GULLHOLMEN-TUVESVIK-TVESTJÄRTEN Sedan 2018-07-14 (Ufs 12226) gäller fartbegränsning, 5 knop. Det är fastställt av Sjöfatsverket och informerat via Ufs (Underrättelser för sjöfarande). Källa: Sjöfartsverkets databas, enligt följande länk:
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Ufs---Underrattelser-for- sjofarande-/Sok-i-databasen/ (lägg in Gullholmen i fritextrutan)