VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN

EVENEMANGS-
KALENDER

SENASTE NYTT

  Ta del av Gullholmens Samfällighetsförenings Stämmoprotokoll OBS! GSF har ny mailadress: info@gullholmensamfallighet.se Hemsidan med mer information finns på: www.gullholmensamfallighet.se 

  Sjöräddningens Dag på Gullholmen genomförs torsdag 27 juli kl. 12-14.30 på bl.a. Skottarn. Syftet är att förevisa de räddnings- och sjöräddningsresurser som finns i Gullholmensområdet och att sprida kunskap om larmkedjan. Programmet är uppskattat och omfattande Läs mer

  Föreningen Gullholmen kallar till Årsmöte söndag 30 juli kl 16 i Gullholmsgården (se bifogade handlingar: KallelseDagordningValberedning 2017Verksamhetsberättelse 2016-2017)

 Västerhavsveckan närmar sig och innehåller 9 programpunkter på Gullholmen under tiden 5/8 till 13/8 2017. Programmet finns på anslag eller på nätet (se www.vasterhavsveckan.se, gullholmen.info/vasterhavsveckan eller Facebook: vi på gullholmen) Det kommer tyvärr inte att finnas någon programfolder i år.

 OBS! Fasta parkeringsplatser på Tuvesvik för Gullholmen gäller tom 30 sep 2017

 Färjans sommartidtabell gäller 1 juni 2017 t.o.m 20 augusti 2017. OBS! Hållplatsen Gullholmen Piren är indragen tillsvidare.

  Västra Orust Energitjänst bygger under 2017 om elnätet på Gullholmsön. Luftledningarna kommer att ersättas av kabel i mark för att säkerställa en stabil elleverans. Samtidigt förläggs slang för det kommande fibernätet på ön. Frågor rörande ombyggnaden av elnätet besvaras av Ulf Hansson tel 0304-54881. Akuta fel utanför arbetstid  hänvisas till tel 0304-54880. Frågor som rör fibernätet besvaras av Gulholmens fiberförening.

  Gullholmsportalen får just ca 600 besök om dagen vilket tyder på ett stort intresse för vår fina ö. Kontakta oss om du har tips på sådant som du tycker borde stå att läsa på vår hemsida

Annons

EVENEMANGS-
KALENDER

SENASTE NYTT

  Sjöräddningens Dag på Gullholmen genomförs torsdag 27 juli kl. 12-14.30 på bl.a. Skottarn. Syftet är att förevisa de räddnings- och sjöräddnings- resurser som finns i Gullholmensområdet och att sprida kunskap om larmkedjan. Programmet är uppskattat och omfattande Läs mer

  Föreningen Gullholmen kallar till Årsmöte söndag 30 juli kl 16 i Gullholmsgården (se bifogade handlingar: KallelseDagordningVerksamhetsberättelse 2016-2017)

 Västerhavsveckan närmar sig och innehåller 9 programpunkter på Gullholmen under tiden 5/8 till 13/8 2017. Programmet finns på anslag eller på nätet (se www.vasterhavsveckan.se, gullholmen.info/vasterhavsveckan eller Facebook: vi på gullholmen)

 OBS! Fasta parkeringsplatser på Tuvesvik för Gullholmen gäller tom 30 sep 2017

 Färjans sommartidtabell gäller 1 juni 2017 t.o.m 20 augusti 2017 .  OBS! Hållplatsen Gullholmen Piren är indragen tillsvidare.