VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN

EVENEMANGS-
KALENDER

SENASTE NYTT

  OBS! Fasta parkeringsplatser på Tuvesvik för Gullholmen gäller, i år, from 1 maj tom 30 sep 2017

  Västra Orust Energitjänst bygger under 2017 om elnätet på Gullholmsön. Luftledningarna kommer att ersättas av kabel i mark för att säkerställa en stabil elleverans. Samtidigt förläggs slang för det kommande fibernätet på ön. Frågor rörande ombyggnaden av elnätet besvaras av Ulf Hansson tel 0304-54881. Akuta fel utanför arbetstid  hänvisas till tel 0304-54880. Frågor som rör fibernätet besvaras av Gulholmens fiberförening.

 Indragen hållplats Gullholmen Piren, linje 381, från och med 20170206 och tillsvidare.
OBS! Ny färjetidtabell 20170401 – 20170531. Käringötrafiken och Västtrafik har - p.g.a. problemen med obrukbar hållplats/brygga på Gullholmen Piren - tagit fram en ny turlista som gäller 1 april 2017 t.o.m 31 maj 2017

   Gullholmens Samfällighetsförening har bytt mail- och hemsidesadresser. Dom nya adresserna fungerar medan dom gamla så småningom upphör. Ny mail: info@gullholmensamfallighet.se o hemsida: www.gullholmensamfallighet.se 

   Gullholmsportalen har, som mest, haft ca 600 besökare per dag under 2016. Detta tyder på ett stort intresse för samlad information om Gullholmen...
så välkommen med tips och förslag på sådant som du tycker borde tas upp. Skriv ett par rader via Kontakta oss