VÄLKOMMEN TILL GULLHOLMEN OCH HÄRMANÖ, UNIKA ÖAR I BOHUSLÄN


OBSERVERA

Parkeringsplatsen Tuvesvik.
OBS! ”När ni kör in till parkeringen på Tuvesvik, vänligen se till att ingen obehörig passerar grindarna samtidigt.”
När ni hämtar eller lämnar er bil i garaget tänk på att er garagedörr är stängd och låst!
Viktigt är också att vi ser till att de små gånggrindarna i staketet är stängda när vi använt dem.
Från och med 1 oktober till 30 mars 2021 kan vi stå var vi vill om vi har garage eller p-plats inom staketet. Vänligen använd inte de nedersta p-platserna eftersom de oftast används av Åretruntboende som evt. pendlar till sina arbeten. 

Se bifogat protokoll från Gullholmens Samfällighetsförenings Föreningsstämma 4 juli 2020: GSF årsstämma 2020 protokoll

Läs  Käringötrafikens meddelande om nya rutiner för hantering av skrymmande gods på färjan:
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (privatpersoner)
Angående nya rutiner för inlämnande av gods från och med 1 mars 2020 (leverantörer)

Färjans tidtabell finns på Västtrafiks Reseplaneraren. OBS! Hållplatsen ”Gullholmen Piren” är indragen.

Det är –  bl.a. med anledning av Orust Kommuns regelverk  för hamnar –  förbjudet att framföra cykel, skateboard, rullskridskor etc. i hamnområdet Gullholmen-Hermanö. Gullholmens Samfällighetsförening kommer därför att inom kort sätta upp skyltar som anger förbudsområdet. Detta omfattar Torget , ”långbryggan” och hela Skottarn.  


ANNONS

Hamncafét har öppet som vanligt när det är helg:
1 april 2021 skärtorsdag-söndag 12-20 med påskinspirerad meny,
Ring gärna och beställ bord tel. 0304 57007